Έλληνες στην Κίνα

Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Κίνα, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.


Συνέντευξη με τον Φάνη Σούλη, Κίνα

Rate this item:1.002.003.004.005.00Submit Rating Rating: 5.0/5. From 6 votes. Please wait… Ο Φάνης Σούλης λόγο της επαγγελματικής του ιδιότητας είναι ένας πολυταξιδευμένος Έλληνας. Μένει μόνιμα πλέον στο Πεκίνο της πρωτεύουσα…