Έλληνες στην Νότια Κορέα

Έλληνες στην Νότια Κορέα

Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Νότια Κορέα, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.


Μιχάλης Τοανόγλου Νότια Κορέα

Μιχάλης Τοάνογλου Νότια Κορέα

Rate this item:1.002.003.004.005.00Submit Rating Rating: 5.0/5. From 2 votes. Please wait… Μιχάλης Τοανόγλου Νότια Κορέα Ο Μιχάλης Τοανόγλου είναι Καθηγητής Πανεπιστημίου και Επικεφαλής Διεθνούς Τμήματος Ξενοδοχειακών Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Woosong στο Daejeon στην Νότια…