Έλληνες στην Σιγκαπούρη

Έλληνες στην Σιγκαπούρη

Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Σιγκαπούρη, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.


Συνέντευξη με τον Θωμά Κατσώνη, Σιγκαπούρη

Συνέντευξη με τον Θωμά Κατσώνη

Rate this item:1.002.003.004.005.00Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait… Για τον Θωμά έχουμε ξαναγράψει, ο οποίος είναι ένας απίστευτα πολύ καλός εξελιγμένος φωτογράφος (το φανερώνει η φωτογραφία άλλωστε)…