Έλληνες στην Νότια Αμερική

Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Νότια Αμερική, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.