Όροι για συνέντευξη

Συνεντεύξεις παίρνουμε από όλο τον κόσμο χωρίς να κάνουμε διακρίσεις. Σε όλες τις συνεντεύξεις προσέχουμε πάρα πολύ ώστε το πρόσωπο που θα μας δώσει συνέντευξη να μην προσβάλει οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο.

  • Από όσο γνωρίζουμε όλοι όπως και στην Ελλάδα έτσι και στο εξωτερικό υπάρχει ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, όπως για παράδειγμα δύο ελληνικές επιχειρήσεις που βρίσκονται στην ίδια περιοχή ή πόλη και πουλάνε το ίδιο προϊόν να ανταγωνίζονται μεταξύ τους. Το travelnikos.com δεν πρόκειται να γίνει ο δικαστής ή εισαγγελέας μεταξύ των ανταγωνιζομένων επιχειρήσεων, που ο ένας προσπαθεί να βλάψει τον άλλον είτε με συκοφαντική δυσφήμηση είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Οπότε με λίγα λόγια δεν δεχόμαστε σε οποιαδήποτε συνέντευξη την οποιαδήποτε επίθεση σε τρίτο πρόσωπο, ο οποίος μπορεί να είναι ένας επιχειρηματίας ή ένας εργαζόμενος.