Έλληνες στην Νορβηγία

Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Νορβηγία, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.