Έλληνες στην Τσεχία

Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Τσεχία, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.