Έλληνες στην Κίνα

Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Κίνα, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.