Έλληνες στην Νότια Κορέα

Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Νότια Κορέα, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.