Έλληνες στον Καναδά

Έλληνες που μένουν μόνιμα στον Καναδά, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.