Έλληνες στις Φιλιππίνες

Έλληνες που μένουν μόνιμα στις Φιλιππίνες, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.