Έλληνες Εξωτερικού

Greek Made Products in Australia, Steven Tsouparidis

Twelve Apostles Australia Αυστραλία

Το Greek Made Products in Australia λειτουργεί στο να ενημερώσει τον καταναλωτή της Αυστραλίας σχετικά με το πού θα βρείτε ελληνικά προϊόντα τα οποία εισάγονται στην Αυστραλία και βοηθά επίσης τους εισαγωγείς να φέρουν νέα προϊόντα στην Αυστραλία. Η σελίδα στο facebook (Greek made products in Australia) είναι μια πλατφόρμα που βοηθά τους καταναλωτές να υποστηρίξουν τα προϊόντα της Ελλάδας που πωλούνται στην Αυστραλία. Βοηθάμε επίσης τις νέες ελληνικές εταιρείες να κερδίσουν έδαφος στην Αυστραλία.

  • Πείτε μας για το Greek Made Products in Australia, την σελίδα σας στο facebook κλπ.

Η σελίδα χρησιμοποιείται ως πλατφόρμα για να καθοδηγήσει τους καταναλωτές που επιθυμούν να αγοράσουν ελληνικά προϊόντα που πωλούνται στην Αυστραλία. Ο σκοπός είναι να βοηθήσουν τους μελλοντικούς εισαγωγείς της Αυστραλίας να έρθουν σε επικοινωνία με τους Έλληνες προμηθευτές.

  • Τι είδους ελληνικά προϊόντα είναι τα πιο δημοφιλή αυτή τη στιγμή

Ελληνικό Γιαουρτάκι Greek Style

Δημοφιλέστερα ελληνικά προϊόντα είναι ο ελληνικός καφές NEKTAR, μηχανήματα frappe KALKO, παράθυρα και πόρτες Aluminco, πόρτες PORTA NOVA, ALEXAKIS PITTES, softwoods, μόδα και πολλά άλλα.

  • Τι νομίζετε ότι πρέπει να κάνουν οι ελληνικές εταιρείες, για να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις σε όλο τον κόσμο

Για να μεγιστοποιήσουν τις πωλήσεις τους, θα πρέπει να ανοίξουν γραφεία και κέντρα διανομής σε όλο τον κόσμο, σε διάφορες μεγάλες πόλεις. Υπάρχουν παραδείγματα στην Αυστραλία, όπως THALLO AUSTRALIA, GREGIO AUSTRALIA, RIBCO BOATS AUSTRALIA, ZOLOTAS AUSTRALIA, EPIROS AUSTRALIA.

Αυστραλία, Australia Map, pixabay

English Version

  • Tell is about Greek made products in Australia, your facebook page etc.

The page is used as a platform to guide consumers that may wish to purchase Greek made and owned products that are sold in Australia. It’s all used to help connect future Australian importers with Greek manufacturers.

  • What kind of Greek products are the most popular right now

Popular Greek products are: Greek coffee NEKTAR, KALKO frappe machines, Aluminco windows and doors, PORTA NOVA doors, ALEXAKIS PITTES, LOUX softdrinks, fashion and more.

  • What do you think that Greek companies should do, to maximize sales around the world

To maximize sales they should open offices and distribution center around the world in various major cities.There are some examples in Australia such as THALLO AUSTRALIA, GREGIO AUSTRALIA, RIBCO BOATS AUSTRALIA, ZOLOTAS AUSTRALIA, EPIROS AUSTRALIA.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here