Έλληνες στην Μεγάλη Βρετανία

Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.