Έλληνες στην Γερμανία

Έλληνες που μένουν μόνιμα στην Γερμανία, αλλά και που εργάζονται ή έχουν επιχειρήσεις.